Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.fuxtec.cz, přístupném též z web aliasu www.fuxtec.sk. Provozované obchodní společností: MILCHA s.r.o.  Růžová 119, 264 01 Sedlčany, okres Příbram, IČ: 26502861, DIČ: CZ26502861, C 86252 vedená u Městského soudu v Praze.

Rychlé odkazy na posun stránky:

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávající (dodavatel) je firma MILCHA s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Zákazníkem  internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující spotřebitel (dále jen “kupující“) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem (pro vymezení dále jen “kupující nikoli spotřebitel“ obecně níže též „kupující“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí k uzavření kupní smlouvy a upravují vztahy mezi obchodní společností MILCHA s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím  na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definován  výše, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů  a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Je-li kupující nikoli spotřebitel, jak je definován výše, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

Kontakt

Adresa provozovny – kamenná prodejna + servis FUXTEC- zahradní technika
Nádražní 906, 264 01 Sedlčany. tel: +420 773 033 119, www.fuxtec.cz, email: info@fuxtec.cz

Provozní doba: Po-Pá 9.00 – 16.30  (není li uvedeno jinak)
Osobní odběr  (zboží zakoupeného přes eshop) v  prodejně po tel. domluvě. Mapu  naleznete zde.

Výhradní zastoupení firmy FUXTEC pro Česko a Slovensko:
MILCHA s.r.o., Růžová 119, 264 01 Sedlčany, IČ: 26502861, DIČ: CZ26502861. telefon: +420 602 458 595
www.fuxtec.cz, email: info@fuxtec.cz. Na emaily Vám rádi odpovíme v nejkratší možné době!

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: CZ-Raiffeisenbank: 4525553001/5500, SK-Tatra banka: 2949075278/1100

Zboží a ceny

Prodávající nabízí prostřednictvím elektronického obchodu kupujícím zboží z oblasti zahradní techniky z pozice výhradního zastoupení, nebo zastoupení výrobce. Zahradní technika FUXTEC je určena hlavně pro širokou veřejnost zahrádkářů, domácích kutilů a ostatních, kteří mají rádi kvalitní hobby techniku. Ceny zboží jsou vždy jasně uvedeny u popisu výrobku i vč. DPH a podléhají aktuálním cenovým akcím, nebo aktuální výši nákupu od výrobce.

II. Objednávka, kupní smlouva

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující bere na vědomí, že obchod využívá efektivní jednostránkovou pokladnu a tyto údaje může měnit do okamžiku stisknutí tlačítka objednat, nebo přejít na platební bránu.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího. Přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem odeslaný na zadaný email, přičemž je třeba brát v úvahu  nedostupnost, nebo jiné technické nedostatky na poštovním serveru kupujícího, kdy není tento potvrzující email doručen nikoli vinou prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Dostupnost zboží si může kupující ověřit  přímo v  eshopu prodávajícího u popisu produktu – (pouze informativní). Dále e-mailem a telefonicky. V případě objednání již nedostupného zboží prodávající bude o této skutečnosti kupujícího informovat emailem nebo telefonicky.

Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Veškerý prodej v tomto obchodě se řídí zákony České republiky. Zboží je dodáváno s návody v českém jazyce. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou jasně patrné ceny konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto cen pouze v případě, že vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)  V tomto případě bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Kupující může provádět objednávky přes

III. Dodací podmínky

Termín dodání

V případě, že je zboží skladem zasílá jej prodávající do dvou pracovních dnů po obdržení platby nebo objednávky – dle způsobu platby. V případě, že je u popisu výrobku uvedeno: Dodací lhůta na dotaz, nemá prodávající přesné informace o možnosti nákupu od dodavatele. Pak má kupující možnost poptat u prodávajícího dodací dobu sepsáním emailu, nebo pomocí telefonu. Bez takto získaných informací od prodávajícího nedoporučujeme, takto označené zboží nakupovat, neboť se dodací lhůta může protáhnout až na několik týdnů. Jinak se doba dodání zboží řídí dodací lhůtou uvedenou u popisu výrobku nebo jinou dohodou mezi dodavatelem a kupujícím. V případě neočekávané situace (výpadek elektřiny, apod.) se může zpracování objednávky zpozdit od 2 – 5 dní. Při této nepříjemné situaci předem děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení.

Způsoby dopravy

Zboží prodávající zasílá přes přepravní společnost DPD, PPL, TOPTRANS nebo firemním vozem. Zboží zasíláme po České republice a na Slovensko.

Prodávající nepřipočítává balné ani manipulační poplatek. U zboží, do 50 kg prodávající zajistí dopravu pomocí přepravní společnosti DPD nebo PPL. Nad 50 kg  prodávající zajistí dopravu pomocí přepravní společnosti TOPTRANS. Ve zvlášních případech sdruženého svozu prodávající použije k přepravě firemní vozy.

Dopravu zboží ke kupujícímu zajišťuje prodávající a to jak na území ČR, tak i na území SR. Cena dopravy se liší dle váhy zboží a země doručení. Výchozí částka za dopravu  je uvedena pro ČR. V případě doručení na Slovensko bude cena dopravy sdělena až  po zvolení této země v pokladně, nebo změně měny na EUR.

Cena za dopravu je připočtena k celkové konečné kupní ceně zboží. Je li z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně, může prodávající vyžadovat dodatečné uhrazení nákladů spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s vrácením a novým doručením. To i v případě, pokud se původně jednalo o dopravu zdarma, neboť i tato je prodávajícímu ze strany přepravců účtována.

Způsoby platby

Kupující  má možnost zvolit si mezi několika způsoby platby za zboží.

 • Zboží je možno uhradit při osobním odběru přímo na adrese kamenné prodejny: Nádražní 906,  26401 Sedlčany po předchozím info. emailu, nebo telefonické domluvě na tel. +420 773 033 119. Platba je možná hotově i kartou.
 • Dobírkou v místě předání zboží přepravcem (na udané doručovací adrese)
 • Nebo poukázání kupní ceny do 14 dní na náš účet s příslušným variabilním symbolem (variabilní symbol = číslo objednávky nebo faktury). Číslo účtu pro bezhotovostní platby: CZ-Raiffeisenbank: 4525553001/5500, SK-Tatra banka: 2949075278/1100
 • Online platbou přes platební bránu GOPAY
 • Internetovým platebním systémem Paypal
 • Na splátky se společností Homecredit

Eshop prodávajícího umožňuje zobrazit duální cenu, tedy cenu v CZK i v €. Dokončení objednávky a platba se tedy řídí tímto výběrem kupujícího, přičemž kurz měn je  stanoven prodávajícím dle ČNB-střed.

Email o dokončení objednávky obsahuje vždy odkaz pro stažení souboru PDF = daňový doklad (fakturu), na vyžádání Vám zašleme případně odkaz znovu, nebo přiložíme k objednávce doklad v papírové podobě. Při případné reklamaci můžete fakturu  použít  jako záruční list.

IV. Kontrola zboží,  reklamace, odstoupení od smlouvy

Přebírání zásilky

Každý kdo přebírá zboží (kupující, pověřená osoba)  by měl převzatou zásilku ihned prohlédnout. Pokud zjistí, že obal zásilky či výrobku je mechanicky poškozen, měl by ihned ještě za stálé přítomnosti dopravce zboží zkontrolovat a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a tento záznam nechat potvrdit dopravcem.

Na základě tohoto sepsaného záznamu o poškození zásilky bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

V případě, že se při doručování Vámi objednaného zboží setkáte s porušeným obalem na zboží, doporučujeme Vám zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Přepravci převzetím stvrzujete, že zásilka byla v pořádku a pozdější reklamace z důvodu poškození dopravcem může být zamítnuta.

Osobní odběr zboží

V případě osobního odběru je kupující povinen si zboží prohlédnout a překontrolovat.

Reklamační řád

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující spotřebitel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Doporučení je – řádné a včasné dodržování záručních prohlídek a servisních úkonů v dohodnutých termínech.

Vyřízení reklamace

Kupující  je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující  své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Vyřízení reklamací probíhá na adrese Nádražní 906, Sedlčany 26401. K reklamovanému zboží je nutné přiložit originál nebo kopii faktury.

Jako záruční list při případné reklamaci můžete použít fakturu, kterou dostanete vždy jako součást balení.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Zákon stanoví 14 denní lhůtu „na rozmyšlenou“ a dává vám tak možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží. Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se výše vrácené částky mohla snížit.

Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Při odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využit též formulář poskytovaný prodávajícím jako vzor.  Tento vzorový formulář tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Formulář může kupující zaslat  na adresu provozovny prodávajícího v tištěné podobě, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@fuxtec.cz. Tento vzorový formulář je ke stažení ZDE.

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Přičemž platba na dobírku je přepravní společností zasílána prodávajícímu vždy bezhotovostně. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Je-li k vrácenému zboží původně dodaný dárek zdarma, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu spotřebiteli uplatnit nárok na vrácení tohoto dárku. V případě, že to již není možné, nebo si kupující hodlá dárek ponechat může prodávající vůči kupujícímu spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu běžně stanovené ceny tohoto výrobku a započíst jej na vracenou částku.

Vrací-li kupující spotřebitel zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

V případě, že je kupující nikoli spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ / DIČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí. V tomto případě rovněž záruční doba činí pouze 12 měsíců od převzetí zboží.

V. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Při uzavírání kupní smlouvy kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které kupujícímu vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovor, nebo internetová připojení) si kupující hradí sám.

VI. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Který je přístupný ZDE. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná pouze prodávajícímu.

Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

VII. Pravidla pro nákup a použití dárkových poukazů

Po vložení dárkového poukazu do košíku, je možné v pokladně zvolit, některou z přímých plateb. Dobírka a jiné zpožděné platební možnosti, nejsou v tomto případě k dispozici, abychom mohli poukazy co nejrychleji generovat. Každých 15 až 30 minut roboti prochází přijaté a uhrazené objednávky a jakmile narazí na dárkový poukaz, vytvoří ho a zašlou na Váš email. Pokud je obsahem i hmotný produkt, odešleme jej přepravní službou dle běžných podmínek. Fakturu včetně platby poukazu pak naleznete přímo v balíku. Pokud nakupujete pouze poukaz, je Vám faktura zaslána do 5 pracovních dní emailem. Prosím překontrolujte správnost Vašeho emailu, v tomto případě je to velmi důležité. Jakmile obdržíme platbu na náš účet, zašleme Vám poukaz (poukazy), ve formátu PDF. V tomto případě se jedná o expedování zboží strojem, nelze tedy garantovat 100% doručení poukazu v daný čas. Rovněž může poukaz zapadnout do složky SPAM, nebo podobně. Nicméně jsme připraveni podobné situace řešit a neváhejte se na nás obrátit. Uděláme vše proto aby Vám byl poukaz řádně doručen. Hodnota slevy, je uvedena na poukazu společně s originálním kódem a datumem nákupu. Nechybí ani důležitá poučení a adresa eshopu. Pro prohlížení a tisk, doporučujeme doručené poukazy otevřít v programu Adobe Acrobat Reader, který představuje bezplatný celosvětový standard pro spolehlivé prohlížení a tisk dokumentů PDF.

Obdarovaný nejprve provede nákup zboží a poté v pokladně zadá originální kód uvedený na poukazu. Pokladna automaticky odečte hodnotu kupónu (slevu) z uskutečněného nákupu. Tento odečet lze uplatnit pouze na zakoupené zboží. Je dobré využít celkovou částku – zbývající peníze se nevrací. Dopravné i (doprava po ČR zdarma) je vypočtena z finální ceny nákupu zboží a odečtené hodnoty poukazu. Minimální cena nákupu pro použití slevového poukazu je 300 Kč. Poukazy nelze sdružovat (jeden poukaz jedna objednávka). Platnost poukazů je 90 dní od data nákupu.

Pokud nenakupujete poukaz v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, je možné jej bez udání důvodu do 14 dní vrátit, tak jak je tomu u běžného zboží. Bude Vám vrácena kompletní částka a možnost využití poukazu v našem systému bude zastavena. Nelze vracet peníze za již použitý poukaz, nicméně v případě, že poukazem již někdo zaplatí zboží, je rovněž možné ho do 14 dní vrátit za obdobných podmínek. V tomto případě je vrácena rozdílová částka, tedy to co bylo reálně zaplaceno a  původnímu poukazu je prodloužena platnost, tak jako tomu bylo v den nákupu vráceného zboží. I zde tedy platí, že se zbývající peníze nevrací, ale je možnost poukaz využít na jiné zboží z naší nabídky. Pravidla pro vrácení zboží jsou uvedena výše v článku pod odstavcem: Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy.

VIII. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží . Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle  nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IX. Vysazení stromu Sázíme Česko

Náš obchod umožňuje ke každému nákupu přidat v nákupním koši částku 69 Kč na vysazení stromu v Česku. Vysazení stromu provádí společnost PlanetWe Rewild s.r.o., sídlem Na dělostřílnách 1060/4, 162 00 Praha 6 – Břevnov, Česká republika, IČO: 11732041. K vysazení stromu dojde přibližně ve lhůtě do 6 měsíců od uskutečnění Vaší objednávky (s ohledem na klimatické podmínky). Strom bude vysazen na k tomu vhodném místě. Pro vyloučení pochybností tímto místem není pozemek ve vlastnictví provozovatele tohoto e-shopu ani ve vlastnictví Vašem.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách (www.fuxtec.cz) prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Prodávající může tyto obchodní podmínky měnit tak, aby odrážely změny v právních předpisech či situaci na trhu.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Případné spory může také kupující (spotřebitel) řešit mimosoudní cestou kontaktováním subjektu mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Další informace o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Součástí těchto obchodních podmínek je

 • Stránka servis. Odkaz naleznete ZDE.
 • Stránka zásad osobních údajů ZDE.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
 • Vpřípadě nákupu na splátky také informace Homecredit.

Nášim hlavním cílem je spokojený zákazník a věříme, že to budete i Vy.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 25. 5. 2018.
Obchodní podmínky platné do 25. 5. 2018 naleznete ZDE.