Montáž žacího nože a žací hlavy

Součástí balení každého křovinořezu Fuxtec je brašna s nářadím. Zde si vyhledejte trubkový klíč a největší imbus. Jako první si zajistěte hlavu proti otáčení (obrázek 1). Zasuňte imbus otvorem v krytu převodu, otvorem distanční podložky a otvorem v límečku až ke hřídelce (obrázek 2). Nyní dodaným klíčem začněte povolovat matici (obrázek 3). pozor závit je obrácený. Součásti pro montáž nože tedy jsou: matice, opěrná miska, krycí podložka, samotný nůž a distanční podložka (obrázek 4). Pod nožem tedy ponechte pouze distanční podložku s centrovacím výlisem (obrázek 5).

Montáž žacího nože

Nasaďte otvor nože přesně na centrovací výlis distanční podložky (obrázek 6). Po celou dobu montáže dbejte na to, aby nůž ze středu nevyklouzl! Nevycentrovaný nůž může vážně ohrozit stroj i obsluhu. Nyní nasaďte krycí podložku (dle obrázku 7), nikoli obráceně.  Na podložku položte opěrnou misku (obrázek 8). Založte matici, pozor má opačný závit (obrázek 9). Zajistěte si znovu převod imbusem (obrázek 1) a trubkovým klíčem začněte utahovat (obrázek 10). Nakonec se ještě jednou se ujistěte, že je nůž správně vycentrovaný a utažený.

Montáž žací hlavy se závitem

Připravte si na úhlový převod pouze distanční podložku a aretujte imbusem (obrázek 11 a 2). Připravte žací hlavu s totožným závitem jako je závit hřídelky převodu (obrázek 12 a 13). V našem případě levý závit M10 stoupání 1,25. Rukou natočte žací hlavu a dotáhněte jak to půjde (obrázek 14 a 15). Nezapomínejte že závit je opačný.  Opěrná miska a krycí podložka se v případě žací hlavy nevyužívají.